Politică de Confidențialitate

Serviciile disponibile pe www.zimplu.ro, menționat în document ca “Serviciul”,  este furnizat de către compania Nexus Electronics SRL (“Nexus”), cu sediul în România.

– Față de calitatea dumneavoastră de utilizator al Serviciului cu reședință în interiorul Uniunii Europene (UE), Nexus vă prelucrează datele personale conform Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD/GDPR.

Concret, vom colecta adresele de email ale persoanelor cu care este necesar să comunicăm prin intermediul email-ului și în egală măsură vom agrega informații legate de paginile pe care consumatorii le accesează sau vizitează, în scopul notificării ulterioare a vizitatorilor despre noutățile de pe website-ul companiei.

Informațiile sunt colectate în scopul creării unei experiențe cât mai relevante, pozitive pentru clienți, prin îmbunătățirea conținutului paginilor site-ului nostru și a calității serviciilor oferite. Protecția și confidențialitatea datelor reprezintă un element extrem de important al relației dintre Nexus și clienții săi și dorim să vă asigurăm că nicio informație cu caracter personal nu va fi împărtășită, vândută, închiriată sau cedată vreunei alte organizații cu scopuri comerciale.

Vom utiliza informațiile personale pe perioada și doar în situațiile în care ne sunt necesare pentru a vă furniza produsele și serviciile pe care ni le solicitați, în momentul în care ne-o permiteți sau într-una din următoarele situații:

– este necesară distribuirea informației în vederea investigării, prevenției sau acționării asupra unor activități ilegale,

– în situația suspectării de fraude,

– în situațiile care implică pericole potențiale pentru siguranța fizică a vreunei persoane,

– în cazul violării Termenilor și Condițiilor

– în orice altă circumstanța impusă sau permisă de lege.

COLECTAREA ȘI FOLOSIREA INFORMAȚIILOR

În momentul în care vă înregistrați pentru crearea unui cont demo în Serviciu sau completați unul dintre formularele noastre de contact, vă solicităm informații precum: nume, companie, adresă de email, adresă de facturare, informații legate de cardul de credit.

Serviciul folosește aceste informații colectate pentru scopuri precum: furnizarea de produse și servicii, facturare, identificare și autentificare, îmbunătățirea serviciilor, contact, marketing sau cercetare.

MODALITĂȚI DE CONTROLARE A AFIȘĂRII ȘI ÎNTREBUINȚĂRII INFORMAȚIILOR

Consumatorii pot accesa aceste informații prin vizitarea paginii de Setări din Serviciu. În urma unei simple solicitări, oferim utilizatorilor posibilitatea corectării inexactităților din secțiunile de contact sau legate de informațiile financiare.

DREPTURILE MEMBRILOR COMUNITĂȚII UE

Dacă aveți reședința localizată în Uniunea Europeană, aveți dreptul la accesarea, rectificarea, descărcarea sau ștergerea informațiilor, în egală măsură având dreptul de restricționare și exprimare a opoziției față de anumite forme de procesare a informațiilor. Majoritatea acestor drepturi au aplicabilitate generală, însă anumite drepturi se aplică numai în anumite circumstante. În cele ce urmează, descriem aceste drepturi și libertăți:

Accesul și Portarea

Puteți accesa cea mai mare parte a informațiilor prin logarea în contul de utilizator

Rectificarea, Restrictionarea, Limitarea, Ștergerea

În calitate de Client, aveți dreptul de a solicita în orice moment accesul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea procesării datelor colectate de către noi. Pentru a ne ajuta să păstrăm datele personale actualizate, recomandăm utilizatorilor să ne informeze despre orice schimbare sau neconcordanță. Toate aceste demersuri pot fi realizate prin conectarea în contul de utilizator din Serviciu. Dacă nu aveți posibilitatea de a o face sau dacă aveți alte întrebări legate de felul în care vă sunt prelucrate datele personale, vă sfătuim să ne contactați utilizând metodele puse la dispoziție pe site-ul nostru. Vă vom răspunde solicitării în termen maxim de 14 zile lucrătoare.

Exprimarea opoziției

Indiferent că vă procesăm informațiile în baza intereselor legitime explicate anterior sau în interesul public, vă puteti opune procesării în anumite circumstanțe. În astfel de situații, vom înceta procedurile de prelucrare a informațiilor cu excepția cazului în care avem convingerea unor baze legitime pentru continuarea desfășurării respectivelor proceduri sau din considerente legale.

Retragerea consimțământului

În situația în care ne-ați oferit anterior consimțământul de prelucrare a datelor, aveți dreptul de a vă retrage acordul pentru procesarea informațiilor în orice moment. În anumite situații, există posibilitatea de a fi necesară continuarea procesării informațiilor și după revocarea acordului dumneavoastră, daca vom avea o bază legală pentru a o face sau dacă retragerea consimțământului a fost limitat numai la anumite activități de procesare.

Plângerile

În cazul în care doriți să semnalați nereguli legate de felul în care vă utilizam informațiile, aveti dreptul să vă adresați autorității naționale competente în acest sens.

POLITICA DE COOKIE-URI

Un cookie reprezintă o forma de microdate, care include, în general, un identificator unic anonim, care este transmis către motorul de căutare prin intermediul computerelor unui site web și este stocat pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Cookie-urile sunt necesare pentru folosirea serviciilor noastre.

Folosim cookie-urile pentru înregistrarea informațiilor sesiunii curente, însa nu folosim cookie-urile permanente. Vă este solicitată relogarea pe site-ul Serviciului după ce nu l-ați folosit o perioadă de timp extinsă, în scopul protejării conținutului acestuia împotriva accesării accidentale de către o terță parte.

MENȚINEREA SECURITĂȚII INFORMAȚIILOR

Informațiile contului sunt protejate printr-o parolă pentru asigurarea securității si confidențialității. Protejați-vă împotriva accesului neautorizat a datelor și computerului dumneavoastră prin delogarea din contul Serviciului la încheierea sesiunii de lucru.

TRANSFERURILE

Serviciul este operat în România. Dacă sunteți localizat în afara României și alegeți să folosiți Serviciul și ne furnizați informații, sunteți conștient și înțelegeți faptul că informațiile vor fi transferate, procesate și stocate în România, fiind necesară furnizarea Serviciilor și îndeplinirii Termenilor de furnizare a acestora. Este posibil ca reglementările din România privind confidențialitatea să nu fie identice celor din jurisdicția dumneavoastră.

TERMENI FINALI

Serviciul folosește terți și parteneri de găzduire care ne furnizează componentele de hardware, software, rețelistică, depozitare și alte tehnologii necesare funcționării Serviciului. Deși Serviciul deține codul sursă, bazele de date și toate drepturile asupra Serviciilor, dumneavoastră aveți drepturile depline asupra datelor ce vă aparțin.

Nexus poate face update-uri periodice acestor Politici fară a vă trimite notificări.

Acestă Politică de Confidențialitate este guvernată de legea română.

În cazul în care Acordul a fost tradus într-o altă limbă și observați contradicții între versiunea în limba română și materialul tradus, atunci versiunea în limba romana va prevala asupra celei traduse.

Orice discuție legată de Acord va fi rezolvată prin intermediul negocierilor. Dacă discuția nu poate fi soluționată prin negociere, atunci va fi rezolvată de Curtea de Apel București, România.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

Această Politică de Confidențialitate intră în vigoare de la data de 25 Mai 2018